Venice hotel

Hotel Casa Boccassini Venice


Rezerwacja > Zapytanie o dyspozycyjność i ceny

nozio

Wypełnij pola obowiązkowe (*) poniższego formularza a otrzymasz jak najszybciej email z odpowiedzią na twoje proźby przygotowaną przez nasz personel. Jeżeli odpowiedź spełni twoje wymagania będziesz mógł w określonym czasie emailem potwierdzić twoja rezerwacje przesyłając dane twojej karty kredytowej przy pomocy bezpiecznego modułu.

Oferty Specjalne: detale

Od 02 Marzec 2019 do 01 Marzec 2020

Special Internet Rates

DANE OSOBOWE

Nazwisko *

Imię *

E-mail *

Potwierdź swój e-mail *

Fax

Wymagania:

DANE DOTYCZACE POBYTU

Data przyjazdu *

Data wyjazdu *

Dorośli *

Dzieci (0-12)

Rodzaj mieszkania

Ilość pokoi

Dodatkowe łóżko

* *

Pod nazwiskiem *

Wyrazam zgode na przetwarzanie danych *

Informacja dotycząca zarządzaniem danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy 196/2003 (kod w kwestii ochrony danych osobowych) osoba odpowiedzialna za administrację danymi osobowymi informuje Pana/Panią że:
a) administracja Pańskich danych osobowych będzie się odbywała za pomocą:
1. obowiazków wynikających z kontraktu: dostarczanie dóbr i świadczenie usług gosciom
2. obowiazków wynikających z prawa: wystawianie rachunków, obowiązkowych ksiąg handlowych, komunikacje róznego rodzaju instytucjom;
3. komunikacje instytucjom bankowym i podobnym, w związku z pobieraniem kredytu oraz w związku z inną dzialalnoscią wynikajacą z kontraktu;
4. oferta usług zwiazana z pobytem (usługi zwiazane z sekretariatem, dostarczaniem korespondencji, rezerwacja usług zewnętrznych) lub w związku z następnym pobytem (komunikacja ofert specjalnych, wydarzeń lub podobnych)

Zarządzanie Pańskimi danymi osobowymi będzie się odbywało za pomocą systemów ręcznego i/lub systemów automatycznych zdolnych do zapamiętania, zarządzania i przekazywania tych danych, zgodnie z logiką ścisle związaną z koncowym celem uzyskanych danych, na podstawie danych osobowych, którymi będziemy zarządzali oraz zobowiązaniem się z Pańskiej strony do komunikowania nam w odpowiednim czasie ewentualnych korekcji, integracji i aktualizacji;

b) W przypadku Pańskiej odmowy relatywnie na punkty 1,2,3 paragrafu a) konsekwencją bedzie:
1. niemożliwość zawarcia umowy oraz jej przedłużenie, oraz uskutecznienie niektórych operacji, jeśli dane osobowe bedą do tego celu potrzebne;
2. niemożliwość przeprowadzenia niektórych operacji, które zakładają komunikację danych podmiotom funkcjonalnie połączonym do ich przeprowadzenia;
3. brakująca komunikacja danych podmiotom, ktòre sprawują powyższą działalność, funkcjonalnie nie powiązanych z realizacją raportu.

c) Pańskie dane, oprócz personelu upoważnionego przez Spółke za przetważnie danych, mogą być przekazane:
1. hotelom, w których będzie Pan/Pani goszczony/a;
2. doradcy skarbowemu (dla części administracyjnej);
3. instytucjom państwowym i prywatnym, również z powodòw inspekcji oraz weryfikacji;
4. podmiotom, które bedą mogły mieć dostęp do pańskich danych osobowych z powodu nakazu prawnego;
5. firmom zewnętrznym, dostarczającym usługi oraz dobra.

d) w każdej chwili będzie Pan/Pani mógł(a) dochodzić swoich praw w stosunku do administratora danych, zgodnie z rozporządzeniem prawnym 196/2003 artykuł nr 7, który dla Pańskiej wygody przytaczamy w całości:

Art. 7. Prawo udostepniające dane personalne oraz inne prawa
1. Zainteresowany ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia lub też nie danych osobistych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, i ich komunikację w zrozumiałej formie.
2. Zainteresowany ma prawo do otrzymania wiadomości:
a. z jakiego zródła pochodzą dane personalne;
b. w jakim celu bedą używane dane osobowe;
c. w jakim celu bedą zastosowane dane osobowe w przypadku użycia instrumentów elektronicznych;
d. o podstawowych danych identyfikujących własciciela, osoby odpowiedzialne oraz wyznaczonego reprezentanta zgodnie z artykułem 5 ustęp 2;
e. o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą byc przekazane lub podmiotów, które mogą zostać powiadomione o danych osobowych jako raprezentanci wyznaczeni na terenie Panstwa, jako podmioty do tego celu upoważnione.
3. Zainteresowany ma prawo otrzymać:
a. aktualizację, sprostowanie oraz jeśli będzie tym zainteresowany, integrację danych;
b. wykreślenie, transformację w formie anonimowej lub zablokowanie danych, które zostały użyte nie zgodnie z prawem, włanczając te dane, które nie są potrzebne do przechowania w relacji do celów do których zostały zgromadzone, lub sukcesywnie przetwożone,
c. zaświadczenie, że operacje o których była mowa w podpunktach a) i b) zostały przekazane do wiadomości, nawet to co dotyczy ich zawartości, tym osobom odpowiedzialnym, oprócz przypadku w którym wykonanie okazuje się niemożliwe lub powoduje użycie srodków jawnie nieproporcjonalnych w porównianiu do prawa chronionego.
4. Zainteresowany ma prawo przeciwstawić się w całości bądź w części:
a. z powodów uzasadnionych administrowaniem danymi osobowymi, które go dotyczą nawet jeśli odnoszą się do celów potrzebnych aby zgromadzić te dane;
b. administrowaniem danych osobowych, które go dotyczą w celu wysłania materialów reklamowych do sprzedaży bezpośredniej lub w celach marketingowych lub w celach komunikacji handlowej;